Vrouw na re-integratiebegeleiding en hulp bij de WAO-herkeuring

De begeleiding van Janine heeft mij de afgelopen jaren erg geholpen om het lijntje naar de toekomst vast te houden en een droom waar te kunnen maken: een passende reguliere baan. Na een psychisch verleden en de WAO heb ik nu toch weer een vaste(!) baan voor 20 uur in de week die op mijn lijf geschreven is! Zonder Janine was ik door de WAO-herkeuring in een fabriek terechtgekomen, in een bak herrie met een tempo dat ik niet kan waarmaken en waar ik met niemand te maken zou hebben. Dankzij de expertise en contacten van Janine ben ik in de bezwaarprocedure in mijn gelijk gesteld en is het gelukt om de ingeslagen weg te vervolgen en het tot een succesverhaal te laten komen.

Janine hoort en analyseert wat je zegt; vraagt door en denkt mee; helpt je na te denken over 'nieuwe wegen', die beter aansluiten bij jou als persoon; is prikkelend en stimulerend voor het opbouwen van een nieuw netwerk in een ander werkveld; zet haar eigen netwerk in voor gerichter specialistische vragen. Zij onderzoekt mogelijkheden voor en regelt zo nodig aanvullend medisch onderzoek; zet haar bedrijfsartsenachtergrond in om de uitkerende instantie te overtuigen van de juistheid van de nieuwe ingeslagen weg, zodat het lopende traject kan doorlopen. Ik kan dan ook iedereen in zijn zoektocht de bekwame en betrokken begeleiding van Janine aanbevelen. Tot slot wens ik ieder veel inspiratie en succes in de zoektocht toe.

Meer weten? Download dan hier het volledige verhaal (PDF).


<< terug naar Referenties particulieren
Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681